Nyheter

Årsmøte 2019

Styret i Hjørungavåg Pistolklubb kaller herved inn til årsmøte for 2019. Dato for møtet er satt til mandag 11. mars, klokka 19:00. Møtet blir avholdt i salen i skytterhuset på Ulset. Innkalling er sendt pr. e-post til alle medlemmer, og er publisert i Facebook-gruppa til klubben. Den kan også lastast ned her.

Årsmelding er no klar og kan lastast ned her.

Referat frå årsmøtet er klart og kan lastast ned her (original med signatur).