Feltøvelser

Feltskyting

I feltøvelser benytter man ikke en vanlig bane. En skyter på figurer med varierende form, farge og størrelse. En typisk feltløype består av 10 standplasser i tereng med variabel skyteavstand, skytestilling og skytetid.

  • En får ett poeng for hvert skudd som treffer en figur.
  • En får ett poeng for hver figur som blir truffet.

To treff i en figur gir dermed 3 poeng, mens et treff i hver av to figurer gir 4 poeng. En må dermed vurdere om en vil gå for det trygge og sette alle skudd i en enkel figur, eller om en tar sjangsen og prøver å treffe alle figurene på en standplass.

En noterer ned antall innertreff som blir avgjørende ved lik poengsum.

Norgesfelt

Norgesfelt er en standarisert og forenklet versjon av feltskyting.

  • Skytingen foregår på en bane med 15 og 25m skyteavstand.
  • Det er 10s skytetid på alle standplasser.
  • Løypeoppsett er standard, så alle figurer og avstander er likt hver gang.