Regler for forumet

Det er påbudt å gjøre seg forstått med regler ved bruk av forumet.
admin
Site Admin
Posts:1
Joined:12 Apr 2016, 13:32
Regler for forumet

Post by admin » 12 Apr 2016, 17:01

Seriøsitet og faglighet skal prioriteres høyt.

Vil vi ha:
- Diskusjon av skyting, våpen, hjemmelading og relevante tema rundt dette, slik det er regulert i henhold til norsk lovgivning.
- Et sted å henvende seg for svar, uttalelser og diskusjoner på alt som berører våre aktiviteter.
- Diskusjon rundt godkjente forbund og organisasjoner som dekker tema rundt pistolskyting.
- Humor og takhøyde innenfor gruppens rammer.
- Trivsel og godt miljø!


Vil vi ikke ha:
- Diskusjoner eller postinger om våpen brukt eller ervervet i selvforsvarssammenheng, bæring av våpen for bruk i selvforsvar, eller andre våpenrelaterte tema som beveger seg utenfor våpen brukt i sportsskyting.
- Diskusjoner om våpen brukt eller ervervet for aggressive og aktive sammenhenger, som opprør, borgerkrig, styrting av regjeringer, leiesoldatvirksomhet, skyting mot andre mennesker osv. Unntaket her er skyte- og våpentekniske temaer innenfor forsvaret i Norge eller andre land, dog kun i de formene som både i våpenteknikk og utførelse har klare paralleller til tilsvarende norske sivile skyteformer og våpen.
- Diskusjoner om krig eller andre konflikter – væpnet eller ikke – med mindre det konkret berører relevante tema og aktiviteter.
- Personhets og personforfølgelse.
- Rasisme, nazisme, fascisme og liknende.
- Survivalism, bygging av bunkere, bunkring av våpen, ammunisjon, mat osv.
- Diskusjoner eller postinger om politikk, med mindre tema spesifikt er innenfor sportsskyting og jakt slik dette drives i Norge i regulerte former.
- Useriøse holdninger, og poster som kan være skadelig for våre aktiviteters omdømme.
- Paintball og Airsoft, da dette er såpass spesielt at det krysser den generelle interessen for sportsskytingen.
- Bilder i signaturen, men derimot ren tekst.
- Animerte avatarer, eller avatarer som på noen måte beveger seg.
- SMS-språk og dialekt. Vi prøver å skrive norsk så godt vi kan.
- ”+1 innlegg” eller innlegg med samme funksjon.
- Innlegg som er utenfor tema.
- Oppfordringer til lovbrudd.


Nettikette:
- Dette kan kort beskrives som folkeskikk på nettet, men har noen momenter som skiller det mye fra daglig, mellommenneskelig kommunikasjon. Alt vi har, er det skrevne ord, dermed er det langt viktigere å kommunisere presist enn ellers. Når vi skriver, mangler andre meget viktige faktorer vi aktivt bruker i direkte kommunikasjon ansikt til ansikt; tonefall, kroppsspråk og mimikk. Dette er lett å glemme når vi skriver, og derfor er mulighetene for misforståelse mye sterkere til stede enn ellers.
- Post aldri støtende innlegg. Du kjenner ikke alles identitet, trosretning, seksuelle legning, helse, eventuelle handikap, familieforhold og liknende. Vi er forskjellige, har forskjellige verdier og kan såres av ting vi vanligvis ikke tenker på.
- Hets aldri personer eller grupper. Personangrep er direkte ufint, sårende, og fremstår svært useriøst for de fleste, ikke minst utenforstående som leser forumet, og de er mange.
- Publiser aldri privat kommunikasjon, i sin helhet eller i utdrag, selv ikke når du selv er part i den, uten alle parters eksplisitte samtykke. Med privat kommunikasjon forstås alt som uttales mellom to individer eller grupper av individer utenfor det offentlige rom, uansett hvilken kommunikasjonsform som benyttes.
- Post aldri irrelevant informasjon, bortsett fra i diverse moro.
- Publiser aldri rettighetsbelagt materiale uten tillatelse fra rettighetshaver.


Generelt:
- Ikke skriv meldingene dine med store bokstaver. FOLK LIKER IKKE Å BLI ROPT TIL!
- Ikke siter unødvendig
- Hold deg til saken.
- Bruk søkefunksjonen. Hjelp til med å holde forumet ryddig.
- Hver enkelt skribent er selv ansvarlig for sine innlegg. Innhold som er ulovlig i henhold til Norske lovverk vil ikke bli tolerert.
- Brukere som velger å forlate forumet for godt, skal sende en PM til enten en moderator eller moderatorsjef om dette. Profilen blir deretter deaktivert, men brukerens innlegg blir liggende. Det vil ikke under noen omstendigheter bli slettet innlegg, da dette kan føre til at tråder brukeren har postet i kan bli usammenhengende eller uforståelige.
- Det er ikke tillatt å ha mer enn en registrert bruker.
- Brudd på forumreglene vil kunne medføre tiltak fra moderatorkorps, og styret.


Dersom innlegget ditt blir moderert:
- Når du får en henvendelse, anmodning eller et pålegg fra moderator, skal du svare i en saklig og anstendig tone.
- Respekter moderatorene, de er her for å holde orden i forumet og for å hjelpe brukerne. Dersom en tråd redigeres, stenges eller slettes, er det en årsak til det. Om du skulle være uenig i en moderators avgjørelse kan du rette din klage i en PM til moderatorsjef.
- Du skal IKKE starte en åpen diskusjon om dette på åpent forum.
- Klager skal begrunnes og fremlegges saklig.
- Eventuelle spørsmål eller kommentarer til moderatorenes jobb skal rettes til moderatorsjef.
- Negative og ufine tilbakemeldinger etter pålegg fra moderatorer, eller å ikke imøtekomme pålegg, utløser umiddelbar advarsel om utestenging. Det samme gjelder for de som velger å neglisjere stenging av tråder, og gjenoppretter stengte tema.Post Reply