Z

Informasjon

Idrett: Pistolklubb
Skytebane : Ulsetleitet, Hareid
Tidspunkt: Tirsdag 18-20

Addresse

Ulsetleitet 184
6060 Hjørungavåg
Møre og Romsdal

Kontakt

E-post: formann@hjpk.no
Telefon: 958 30 668
Medier: facebook.com/hjpk.no

a

Interesseskjema for deltakelse på sikkerhetskurs i regi av Hjørungavåg Pistolklubb.

For å bli fullverdig medlem i Hjørungavåg Pistoklubb kreves det at man fullfører og består sikkerhetsopplæring med håndvåpen. I dette kurset ligger det fire kveldsøkter, der vi går igjennom først og fremst sikkerhetsregler på skytebanen, men også våpenteknisk og etikk, slik at alle kan føle seg trygge på standplass. Det vil også bli økter med skytetrening.

Klubben arrangerer to sikkerhetskurs årlig ved behov, ett på vårparten og ett på hausten. Det er rom for seks deltakerar på kvart kurs. Kurset blir avholdt på skytterhuset på Ulset. Pris på kurset er kr. 1500,- og inkludert i denne summen er kursmatriell, våpenleige og ammunisjon til bruk på kurskveldane. Ved å sende inn skjemaet godtar du våre krav om god vandel, edruelighet, pålitelighet og skikkethet.

Medlemskontingent for kalenderåret kommer i tillegg til kursavgiften og må betales for å få medlemspriser ved leige av våpen og kjøp av ammunisjon på standplass.

Gjeldende kontingent er kr. 850,-

Fyll ut skjemaet for å melde deg på sikkerhetskurs.