Nye websider!

Herved annonserer Hjørungavåg Pistolklubb sine websider. Her vil etter kvart komme løpende informasjon om klubbaktiviteter m.m. Følg med!