Trening på feltmål

Vi kjem til å ha ei trening på feltmål tirsdag 3. mai, i forbindelse med at det er feltstevne i Sollidalen på himmelspretten torsdag 5. mai. Det er bra interesse i klubben for å delta på stevnet, og vi vil gjerne ha med fleire! Det vil bli klubbstevne i finfelt, grovfelt, revolverfelt og militærfelt på lørdag den 7. mai på pistolbana på Ulset.
I henhold til årsmøte vedtaket så vil HJPK sponse første start for sine medlemmer i Sollidalen på dette stevnet. Håper flest mulig vil bli med på dette, det blir mulighet for å låne våpen for dei som vil det.