Klubbstevne med grilling

Hjørungavåg Pistolklubb arrangerte klubbstevne med grilling atåt på lørdag 9/7-16. Stevnet var eit banestevne, der det vart skutt 50 skudd mot standard presisjonsskive på 25 meters hold. Skytetida vart satt til 15 sekunder. På en grå dag med regn i lufta, vart det 27 starter i dei tre klassene fin, grov og revolver. Klubben organiserte med grilling av pølser og hamburger som deltakerane fikk kjøpe under stevnet.

Klassevinnerar vart André Røyset i Revolver, Vegard Natvik i Grovpistol, og Steinar Huneide i Finpistol.