Årsmøte Hjørungavåg Pistolklubb

Styret i Hjørungavåg Pistolklubb kaller inn til ordinært årsmøte mandag den 9. mars klokka 19:00. Møtet skal avholdes i salen i skytterhuset på Ulset. Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være sendt styret seinest søndag 23. februar. Det blir enkel servering på årsmøtet. Årsmøtedokumenter vil bil gjort tilgjengelig på http://www.hjpk.no seinast ei veke før årsmøtet. Innkallinga kan lastast ned her.

Årsmelding og saksdokumenter finst her.

Årsmøtereferat finst her.