Årsmøte 2021

Styret i Hjørungavåg Pistolklubb kaller inn til ordinært årsmøte Tirsdag2. Mars klokka 18:00. Møtet skal avholdes i salen i skytterhuset på Ulset. Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på hjemmesiden til klubben seinast ei uke før årsmøtet. Saker som medlemmer ønsker å ta opp må være sendt styret seinest Søndag 21. februar. På grunn av smittesituasjonen vil vi legge ut påmelding via Facebook for å ha kontroll på antall medlemmer som kommer.

Påmelding kan også gjøres direkte til styret.

 

 

Årsmøteinnkalling 2021

Årsmelding for 2020