Kort om klubben

Hjørungavåg Pistolklubb vart stifta i 1986. Medlemmene våre er alt fra nybegynnere og rekreasjonsskyttere til mosjonsskyttere og seriøse konkurranseskyttere. Klubben held treningane sine på pistolbana på Ulsetleite, i Hjørungavåg. Der har vi 10 standplasser, og tak over hodet.  I 2016 var det gjort ei kraftig investering der vi fikk ei anleggsmaskin til å planere og lage voll på begge sider av skytebana. Nytt golv og varmestove fekk vi også i 2016, samt to lyskasterar som gir oss 350 lux ved skivene.

Klubben har gode utlånsvåpen i .22LR, 9x19 mm og .38 Special / .357 magnum.

 

Treningstider:

Tirsdager klokka 18:00 - 20:00 
Det er trening for både medlemmer og nybegynnere. Det blir mulighet for leie av våpen.

Lørdager klokka 12:00 - 15:00
Denne dagen er forbeholdt medlemmer med eget utstyr.