Våpensøknad

Det er tre krav som må oppfylles før en kan få innvilget søknad om kjøp av pistol eller revolver:

-Dokumentasjon på fullført sikkerhetsopplæring.

-En må ha vært medlem de siste 6 mnd.

-En må ha minst 10 oppmøter på trening eller konkurranse de siste 6 mnd.

Deretter vil klubben utstede utskrift av oppmøteprotokoll og en aktivitetsbekreftelse pr våpensøknad.

 

Informasjon om våpenloven:

Erverv av skytevåpen og våpendeler til sportsskyting

 

Vedlegg som må følge våpensøknaden:

Oppmøtelogg
Aktivitetsbekreftelse
Medlemskort
Startkort
Dokumentasjon for bestått Sikkerhetsopplæring.
Oversikt over stevnedeltakelser
Kvittering for kjøp av våpenskap, eller bilde av merkeskilt.

Våpensøknad med vedlegg sendes til:

Møre og Romsdal politidistrikt
Forvaltning – Våpen
Pb. 35
6447 ELNESVÅGEN

Eksempel på utfylling av søknad:

Våpensøknad - Pistol

Våpensøknad - Revolver